Pokharapatra National Daily

जेठ २४ गतेको E-Paper

स्वरोजगार बन्न कर्जाको अध्याधिक मागः निर्देशक अधिकारी

४ अर्ब २४ करोड ६५ लाख लगानी, स्वरोजगार कोषबाट ९५ हजार जना व्यवसायी लाभान्वित